Posiadamy w sprzedaży:- Wszystkie rodzaje gaśnic i agregatów gaśniczych.

- Szafki hydrantowe wraz z wyposażeniem.

- Koce gaśnicze.

- Armaturę wodną ( zawory, nasady, węże )

- Znaki ewakuacyjne i ppoż oraz instrukcje bezpieczeństwa i stanowiskowe.