- Przeglądy techniczne, naprawy warsztatowe, legalizacje podręcznego sprzętu gaśniczego.

- Pomiary wydajności i ciśnienia wody w hydrantach wewnętrznych i zewnętrznych. Na obiektach istniejących oraz nowopowstałych.

- Próby ciśnieniowe węży hydrantowych.

- Sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego, znaków bezpieczeństwa i ochrony ppoż. wraz z ewentualną dostawą i montażem.

- Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

- Szkolenia z zakresu ochrony ppoż oraz udzielania i pierwszej pomocy przedmedycznej.

- Zabezpieczanie przepustów i przejść instalacyjnych w ścianach oddzielenia pożarowego

Łącząc wyrazy szacunku pozostajemy do państwa dyspozycji.