Jesteśmy firmą zajmującą się ochroną przeciwpożarową. Dzięki współpracy z firmą "ProfiPoż" zyskują Państwo  wysoką jakość usług oraz terminowe   i profesjonalne  wywiązanie się z podjętych zobowiązań, oraz  atrakcyjną cenę. Współpracujemy z innymi firmami działającymi w tej samej branży uzupełniając się wzajemnie w celu jak najwyższej jakości oferowanych usług.

 Na zlecenie naszych klientów zapewniamy stały nadzór nad ochroną przeciwpożarową w zakładzie pracy, kompleksowo wyposażamy obiekty w sprzęt gaśniczy i oznakowanie, a także niezbędne dokumentacje: Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, Plany Ewakuacyjne. Gwarantujemy profesjonalną obsługę przez osoby posiadające doświadczenie w ochronie przeciwpożarowej oraz niezbędne kwalifikacje i uprawnienia.  Zdobywając doświadczenia, poszerzając swój asortyment handlowy jak i zakres oferowanych usług, chcemy sprostać wymaganiom, które stawia dzisiejszy rynek.

Jesteśmy mobilni na terenie całego kraju.